System awansu zawodowego nauczycieli

Jednostka kontrolująca: Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/17/027/KRR
Data publikacji: 2018-09-05 10:07
Dział tematyczny: oświata i wychowanie

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

    ul. Wspólna 30,00-930 Warszawa

  • Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im J. Dziubińskiego w Golądkowie

    Golądkowo 41G, 06-120 Winnica

  • Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Bydgoszczy

    ul. Filmowa 1, 85-836 Bydgoszcz

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

96 zawiadomienia o przestępstwach i wykroczeniach przekazała NIK właściwym organom (m.in. Prokuraturze, Policji, urzędom skarbowym oraz Państwowej Inspekcji Pracy) w 2018 roku.