Wsparcie osób z autyzmem i zespołem Aspergera w przygotowaniu do samodzielnego funkcjonowania

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Łodzi

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/19/073/LLO
Data publikacji: 2020-07-01 08:08
Dział tematyczny: oświata i wychowanie

Lista podmiotów kontrolowanych:

 • KRAJOWE TOWARZYSTWO AUTYZMU ODDZIAŁ W ŁODZ

  ul. Chocianowicka 198, 93-460 Łódź

 • STOWARZYSZ.POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM "KUŹNIA ŻYCZLIWOŚCI" SZCZERCÓW

  ul. 3 Maja 6, 97-420 Szczerców

 • ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 10 IM. JANA SZCZEPANIKA W ŁODZI

  ul. Strykowska 10/18, 91-725 Łódź

 • ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH SPECJALNYCH NR 2 W ŁODZI

  al. I Dywizji 16/18, 91-386 Łódź

Powrót

Przeczytaj treść ponownie