Działalność organów administracji publicznej dotycząca podtrzymywania tożsamości kulturowej i językowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Opolu

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/20/007/LOP
Data publikacji: 2021-07-19 08:12
Dział tematyczny: kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Lista podmiotów kontrolowanych:

 • Dobrodzieński Ośrodek Kultury i Sportu w Dobrodzieniu

  45-380 Dobrodzień ul. Pl. Wolności 24

 • Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu

  45-082 Opole ul. Piastowska 14

 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Chrząstowicach

  46-053 Chrząstowice ul. Szkolna 1

 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Dobrodzieniu

  46-380 Dobrodzień ul. Piastowska 49

 • Urząd Gminy Chrząstowice

  46-053 Chrząstowice ul. Dworcowa 38

 • Urząd Miejski w Dobrodzieniu

  46-380 Dobrodzień ul. Pl. Wolności 1

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

NIK w 2020 roku skontrolowała 1629 podmiotów.