Realizacja przez małe gminy zadań inwestycyjnych w zakresie infrastruktury wodno-ściekowej

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Warszawie

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/11/148/LWA
Data publikacji: 2012-04-04 12:46
Dział tematyczny: środowisko

Lista podmiotów kontrolowanych:

 • Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. w Kozienicach

  26-900 Kozienice, ul. Przemysłowa 15, woj. mazowieckie

 • Urząd Gminy w Baranowie

  06-320 Baranowo, XXX-lecia 7, woj. mazowieckie

 • Urząd Gminy w Gielniowie

  26-434 Gielniów, Plac Wolności 75, woj. mazowieckie

 • Urząd Gminy w Rościszewie

  09-204 Rościszewo, ul. Jana Pawła II nr 17, woj. mazowieckie

 • Urząd Miasta i Gminy w Kozienicach

  26-900 Kozienice, ul. Parkowa 5, woj. mazowieckie

 • Urząd Miasta i Gminy w Łochowie

  07-130 Łochów, Aleja Pokoju 75, woj. mazowieckie

 • Zakład Gospodarki Komunalnej w Łochowie

  07-130 Łochów, ul. Myśliwska 4, woj. mazowieckie

Powrót

Przeczytaj treść ponownie