Digitalizacja dóbr kultury w Polsce

Jednostka kontrolująca: Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/14/029/KNO
Data publikacji: 2016-04-04 09:11
Dział tematyczny: kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Lista podmiotów kontrolowanych:

 • Biblioteka Narodowa w Warszawie

  02-086 Warszawa, Al. Niepodległości 2/3

 • Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

  00-071 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17

 • Narodowe Archiwum Cyfrowe w Warszawie

  02-103 Warszawa, ul. Hankiewicza 1

 • Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów

  02-910 Warszawa, ul. Goraszewska 7

 • Telewizja Polska S.A. w Warszawie

  00-950 Warszawa, ul. J. P. Woronicza 17

Powrót

Przeczytaj treść ponownie