Sprawowanie kontroli nad instytucjami obowiązanymi w ramach przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Nr ewidencyjny: P/15/013
Data publikacji: 2016-08-22 12:07
Dział tematyczny: sprawy wewnętrzne

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

NIK złożyła w 2021 roku 66 zawiadomień do rzeczników dyscypliny finansów publicznych o podejrzeniu naruszenia dyscypliny finansów przez 74 osoby.