System awansu zawodowego nauczycieli

Jednostka kontrolująca: Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/17/027/KNO
Data publikacji: 2018-10-12 09:28
Dział tematyczny: oświata i wychowanie

Lista podmiotów kontrolowanych:

 • Centrum Edukacji Artystycznej

  00-071 Warszawa, Krakowskie Przedmieście 21/23

 • Ministerstwo Edukacji Narodowej

  00-918 Warszawa, Al. J.Ch.Szucha 25

 • Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. H. Wieniawskiego w Łodzi

  90-001 Łódź, ul. Sosnowa 9

 • Zespół Państwowych Szkół Muzycznych nr 4 im. K. Szymanowskiego

  01-530 Warszawa, ul. Krasińskiego 1

Powrót

Przeczytaj treść ponownie