Badanie sprawozdań finansowych projektów ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczach Odry i Wisły współfinansowanych środkami pożyczki Banku Światowego

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK we Wrocławiu

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/18/102/LWR
Data publikacji: 2019-01-04 11:16
Dział tematyczny: środowisko

Lista podmiotów kontrolowanych:

 • BIURO KOORDYNACJI PROJEKTU OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ DORZECZA ODRY WE WROCŁAWIU

  ul. Jaworowa 9-11, 53-123 WROCŁAW

 • PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE

  ul. Marsz.J. Piłsudskiego 22, 31-109 KRAKÓW

 • PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ W RZESZOWIE

  ul. Hetmańska 9, 35-959 RZESZÓW

 • PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU

  ul. C. K. Norwida 34, 50-950 WROCŁAW

Powrót

Przeczytaj treść ponownie