Realizacja "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019"

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Białymstoku

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/18/092/LBI
Data publikacji: 2018-11-27 10:09
Dział tematyczny: budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa

Lista podmiotów kontrolowanych:

 • Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku

  ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok

 • Starostwo Powiatowe w Mońkach

  ul. Słowackiego 5A, 19-100 Monki

 • Urząd Gminy Janów

  ul. Parkowa 3, 16-130 Janów

 • Urząd Gminy Kobylin Borzymy

  ul. Główna 11, 18-204 Kobylin Borzymy

 • Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie

  ul. Fabryczna 4, 19-203 Grajewo

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

79 zawiadomienia o przestępstwach i wykroczeniach przekazała NIK właściwym organom (m.in. Prokuraturze, Policji, urzędom skarbowym oraz Państwowej Inspekcji Pracy) w 2017 roku.