Działalność organów administracji publicznej dotycząca podtrzymywania tożsamości kulturowej i językowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Białymstoku

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/20/007/LBI
Data publikacji: 2021-07-19 08:12
Dział tematyczny: kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Lista podmiotów kontrolowanych:

 • Dom Kultury Litewskiej w Puńsku

  ul. 11 Marca 17, 16-515 Puńsk

 • Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku

  ul. A. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok

 • Szkoła Podstawowa i Gimnazjum z Polskim i Litewskim Językiem Nauczania im. Dariusa i Girenasa w Puńsku

  ul. 11 Marca 16, 16-515 Puńsk

 • Szkoła Podstawowa nr 3 z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego im. Jarosława Kostycewicza w Bielsku Podlaskim

  ul. Józefa Poniatowskiego 9, 17-100 Bielsk Podlaski

 • Urząd Gminy w Puńsku

  ul. Mickiewicza 23, 16-515 Puńsk

 • Urząd Miasta w Bielsku Podlaskim

  ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

NIK sformułowała w 2020 roku 122 wnioski de lege ferenda.