Realizacja przez małe gminy zadań inwestycyjnych w zakresie infrastruktury wodno-ściekowej

Nr ewidencyjny: P/11/148
Data publikacji: 2012-04-04 12:46
Dział tematyczny: środowisko

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

NIK w 2022 roku przekazała właściwym organom (m.in. Prokuraturze, Policji, urzędom skarbowym oraz Państwowej Inspekcji Pracy) 250 zawiadomień o przestępstwach, wykroczeniach i innych czynach.