Funkcjonowanie i rozwój transportu publicznego – komunikacja w dolnośląskich miastach na prawach powiatu

DOI: 10.53122/ISSN.0452-5027/2021.1.6

„Kontrola Państwowa” 1/2021

Pełna treść artykułu (plik PDF)

Ksymena Kramarczyk-Rosiak, Krzysztof Całka

Od 1990 r. liczba zarejestrowanych pojazdów samochodowych w Polsce zwiększyła się ponad czterokrotnie, tj. z 5,3 mln do 23,4 mln, co spowodowało znaczny spadek przewozów komunikacją miejską. W efekcie sieć drogowa w miastach jest przeciążona. Zatory uliczne, wydłużający się czas dojazdów, a także hałas i zwiększona emisja spalin są tam stałym zjawiskiem. Planowanie zrównoważonego rozwoju transportu publicznego staje się istotnym elementem projektowania przyszłości miast. Sprostanie temu wyzwaniu wymaga nie tylko odpowiedzialnego tworzenia polityki transportowej, ale również konsekwentnego i efektywnego jej wdrażania. Zagadnienie to stało się przedmiotem kontroli NIK. Jej wyniki wykazały, że działania podejmowane we Wrocławiu były niewystarczająco skuteczne do osiągnięcia zamierzonych celów, a ich efekty w Jeleniej Górze i Wałbrzychu nierzetelnie monitorowane. Znaczące różnice wystąpiły też w organizacji i sposobie finansowania komunikacji miejskiej w różnych miastach.

Słowa kluczowe: transport publiczny, zrównoważony rozwój publicznego transportu zbiorowego, komunikacja miejska, dolnośląskie miasta na prawach powiatu

Wróć do spisu artykułów wydania KP nr 01/2021

ABSTRACT

Operations and Development of Public Transport - Transportation in Cities of the Dolnośląskie Region

The quality of living in a city depends, to a large extent, on the transportation provided, road movement management and transport policies adopted. Over the last thirty years, the use of public transportation in Poland has decreased significantly. In 1990, the number of persons transported by municipal means of transport stood at 7,264,100,000, while in 2018 - at only 3,774,100,000, which makes a decrease by 48 percent. Simultaneously, since 1990 the number of registered cars has increased by more than four times, i.e. from 5.3 million to 23.4 million. As a result, municipal roads are overloaded. Together with an increase of private cars, traffic jams have been growing, too. Time of driving has also been increasing, as well as noise and emission of exhaust fumes pollution. Planning of sustainable development of public transport has become a significant element of future cities designing, calling for considering the identified needs of their inhabitants, with an optimal use and development of the infrastructure, and provision of necessary resources. In order to meet these challenges, not only responsible development of transport policy is required, but its consistent and effective implementation as well. That is why this area was subject to an audit carried out in the cities of the Dolnośląskie Region.

Key words: public transport, sustainable development of collective public transport, municipal transport, Lower Silesian cities with district rights

Informacje o artykule

Data utworzenia:
25 lutego 2021 13:25
Data publikacji:
25 lutego 2021 13:25
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
22 marca 2021 18:45
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk

Przeczytaj treść ponownie