Wsparcie osób z autyzmem i zespołem Aspergera – przygotowanie do samodzielnego funkcjonowania

DOI: 10.53122/ISSN.0452-5027/2021.1.4

„Kontrola Państwowa” 1/2021

Pełna treść artykułu (plik PDF)

Grzegorz Walendzik, Violetta Nowak

Organizacja Narodów Zjednoczonych uznała autyzm za jeden z najpoważniejszych problemów zdrowotnych. Państwo powinno więc zapewnić właściwą opiekę cierpiącym na tę chorobę lub zespół Aspergera w okresie ich edukacji. Należy stworzyć im warunki do zdobycia wykształcenia i przygotowania zawodowego, z uwzględnieniem specyfiki niepełnosprawności. Po zakończeniu edukacji osoby dorosłe powinny mieć zagwarantowane wsparcie i pełny dostęp do skutecznej rehabilitacji, umożliwiającej przygotowanie do pracy i samodzielnego życia. Niespełnienie tych wymogów może spowodować regres i utratę nabytych umiejętności, a w konsekwencji prowadzić do wykluczenia społecznego. NIK sprawdziła skuteczność systemu wsparcia dla osób z tymi dysfunkcjami. Okazało się, że nie zapewnia on wystarczającej pomocy.

Słowa kluczowe: niepełnosprawność, autyzm, zespół Aspergera, wsparcie, kształcenie, rehabilitacja, samodzielność

Wróć do spisu artykułów wydania KP nr 01/2021

ABSTRACT

Support for People with Autism and Asperger’s Syndrome - Preparing for Independent
Functioning

Data collected in the education system, as well as in the system of social and vocational rehabilitation and employment of people with disabilities, indicate that in 2019 people diagnosed with autism or Asperger syndrome accounted for a quarter of the disabled aged up to 16 years. Their number increases by 20% every year in Poland. NIK checked whether people with this disability were provided with the possibility of vocational training and preparation for independent living. The audit was carried out in the Office of the Government Plenipotentiary for Persons with Disabilities, secondary vocational schools, occupational therapy workshops, work establishments and community self-help homes. The audit findings indicate that students with autism or Asperger’s Syndrome receive adequate support. However, after leaving the education system, they have no chance of continuing vocational and social rehabilitation. As a result, many of them still remain dependent on state’s help. In order to improve the situation legislative changes need to take place and additional funds for the professional and social rehabilitation of adults with autism or Asperger’s syndrome should be found.

Key words: disability, autism, Asperger’s syndrome, support, education, rehabilitation, independence.

Informacje o artykule

Udostępniający:
Najwyższa Izba Kontroli
Data utworzenia:
25 lutego 2021 13:23
Data publikacji:
25 lutego 2021 13:23
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
22 marca 2021 18:44
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk

Przeczytaj treść ponownie