Finansowanie badań podstawowych – miliardy na rozwój nauki

DOI: 10.53122/ISSN.0452-5027/2021.1.25

„Kontrola Państwowa” 3/2021

Pełna treść artykułu (plik PDF)

Joanna Hołowacz

W 2010 r. powołano dwie nowe agencje wykonawcze działające pod nadzorem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, tj. Narodowe Centrum Nauki (NCN) oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR). Zarządzanie i finansowanie badań o charakterze podstawowym, prowadzonych w polskich jednostkach naukowych, stało się zadaniem NCN, natomiast tych o charakterze stosowanym, których efekty mogą być bezpośrednio wykorzystywane w gospodarce, przekazano do NCBiR. NIK sprawdziła, czy badania podstawowe prawidłowo finansowano oraz osiągnięto ich zakładane rezultaty. Kontrolę przeprowadzono w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, pięciu uczelniach publicznych, pięciu instytutach naukowych Polskiej Akademii Nauk oraz pięciu instytutach badawczych.

Słowa kluczowe: badania podstawowe, NCN, PAN, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, granty, projekty badawcze

ABSTRACT

Financing of Basic Research – Billions for Science Development

In 2010, two executive agencies were appointed subordinate to the Minister of Science and Higher Education, i.e. the National Science Centre (NCN) and the National Research and Development Centre (NCBiR). It came as a consequence of the changes in the system for research financing, directed towards, e.g. providing a clear division of tasks and competences of individual entities. The management and financing of basic research, conducted in Polish research units, thus became the responsibility of the NCN, while applied research – whose results can be directly used in the economy – was delegated to the NCBiR. NIK examined whether basic research was properly financed and whether the expected results had been met. The audit was conducted at the Ministry of Science and Higher Education, at five public universities, at five research institutes of the Polish Academy of Sciences (PAN), and at five research institutes.

Key words: basic research, National Science Centre (NCN), Minister of Science and Higher Education, grants, research projects


Informacje o artykule

Data utworzenia:
30 czerwca 2021 14:06
Data publikacji:
30 czerwca 2021 14:06
Wprowadził/a:
Data ostatniej zmiany:
30 sierpnia 2021 11:22
Ostatnio zmieniał/a:

Przeczytaj treść ponownie