Istota tajemnicy kontrolerskiej – postępowanie Najwyższej Izby Kontroli

DOI: 10.53122/ISSN.0452-5027/2021.1.30

„Kontrola Państwowa” 4/2021

Pełna treść artykułu (plik PDF)

Michał Jędrzejczyk, Stanisław Dziwisz

Informacje uzyskane przez pracowników NIK w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych są tajemnicą kontrolerską. W znaczeniu normatywnym jest ona, podobnie jak każda inna tajemnica, prawnie chroniona i opiera się na współistnieniu przesłanki formalnej i materialnej. Pierwsza z nich odnosi się do sposobu wyrażenia woli utajnienia pewnych informacji. W przypadku tajemnicy kontrolerskiej tę wolę wyrażono w ustawie o NIK. Z kolei przesłanka materialna obejmuje trzy zakresy: podmiotowy, przedmiotowy i czasowy. Dotyczą one podmiotów zobowiązanych do przestrzegania tajemnicy, informacji i dokumentów objętych ochroną oraz terminu związania tajemnicą.. W artykule dokonano analizy zakresu przedmiotowego i podmiotowego tajemnicy kontrolerskiej oraz zasad udostępniania informacji nią chronionych.

Słowa kluczowe: tajemnica kontrolerska, informacja publiczna, tajemnica przedsiębiorstwa, zakres przedmiotowy i podmiotowy tajemnicy kontrolerskiej

ABSTRACT

Nature of Audit Confidentiality – Procedures of the Supreme Audit Office

The article contains an analysis of the scope of audit confidentiality and the rules for enclosing information that it protects. The authors focus only on audit confidentiality, which is not equal to other legally protected classified information. Its scope is very broad since it comprises all the information gathered during performance of official duties. However, it needs to be emphasised that access to documents covered with audit confidentiality is not identical to the right to access confidential information, which is exclusively the right of a person guaranteeing to maintain secrecy. Providing access to documents that are protected with audit confidentiality is then possible onlyif the regulations on the protection of confidential information are duly considered, and so are the other relevant regulations on legally protected secrecy.

Key words: audit confidentiality, public information, business secret, objective and subjective scope of audit confidentiality

Informacje o artykule

Data utworzenia:
23 sierpnia 2021 10:01
Data publikacji:
23 sierpnia 2021 10:01
Wprowadził/a:
Data ostatniej zmiany:
30 września 2021 13:42
Ostatnio zmieniał/a:

Przeczytaj treść ponownie