Kształtowanie wynagrodzeń w spółkach z udziałem samorządów – członkowie organów zarządzających i organów nadzorczych

DOI: 10.53122/ISSN.0452-5027/2021.1.36

„Kontrola Państwowa” 4/2021

Pełna treść artykułu (plik PDF)

Rafał Padrak

W artykule przedstawiono sposób wykonywania uprawnień z udziałów (akcji) spółek handlowych przysługujących jednostkom samorządu terytorialnego, dotyczących kształtowania wynagrodzeń członków organów zarządzających i nadzorczych tych podmiotów. Autor przybliża także obowiązki samorządów wynikające z przepisów o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, z uwzględnieniem odmienności wynikających z wielkości ich zaangażowania kapitałowego. Omawia wskazówki metodyczne i kluczowe obszary ryzyka mogącego wystąpić w czasie kontroli tych zagadnień.

Słowa kluczowe: kształtowanie wynagrodzeń, członkowie organów zarządzających, członkowie organów nadzorczych, spółki z udziałem jednostek samorządu terytorialnego, ustawa o wynagrodzeniach

ABSTRACT

Remuneration in Companies with Self-Governments’ Share – Members of Managing and Supervisory Bodies

The article presents the execution of rights of local self-government units stemming from shares in trading companies, related to the remuneration of members of their managing and supervisory bodies. It comprises two elements. The first element is fixed, and depends on a company’s average annual employment, annual net turnover on sales of goods and services, financial operations and assets. The other element is related to management objectives fulfilment, and it makes an obligatory, motivating element of the remuneration. In the article, the author discusses the responsibilities of local self-government officials stemming from the provisions on remuneration of persons managing some companies, considering differences resulting from their capital engagement volume. The author also presents methodological guidance and key risks that may arise when such matters are audited.

Key words: remuneration, members of management bodies, members of supervisory bodies, companies with self-governments’ share, the act on remuneration

Informacje o artykule

Data utworzenia:
23 sierpnia 2021 10:05
Data publikacji:
23 sierpnia 2021 10:05
Wprowadził/a:
Data ostatniej zmiany:
30 września 2021 15:24
Ostatnio zmieniał/a:

Przeczytaj treść ponownie