Funkcjonowanie systemu ratownictwa medycznego

DOI: 10.53122/ISSN.0452-5027/2021.1.39

„Kontrola Państwowa” 5/2021

Pełna treść artykułu (plik PDF)

Grzegorz Kapela

Wdrożenie systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego (PRM) rozpoczęto ponad 20 lat temu. Od tego czasu wielokrotnie zmieniano przepisy regulujące jego organizację, zasady funkcjonowania i finansowania. Ostatni raz miało to miejsce w 2018 r. Celem kontroli NIK było sprawdzenie, czy w nowych warunkach organizacyjnych system ratownictwa medycznego zapewnia sprawne podejmowanie działań ratunkowych. Badanie przeprowadzone w Ministerstwie Zdrowia, Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym oraz w urzędach wojewódzkich, oddziałach NFZ i jednostkach systemu PRM wykazało, że pomimo reorganizacji oraz zwiększenia nakładów na jego działanie, nie wyeliminowano najważniejszych, istniejących od wielu lat problemów. Należą do nich przede wszystkim: niewystarczające zasoby kadrowe; obciążenie szpitalnych oddziałów ratunkowych pacjentami niewymagającymi takich świadczeń; długi czas oczekiwania na uzyskanie pomocy medycznej; przekraczanie określonych parametrów czasu dotarcia zespołów ratownictwa medycznego do osób będących w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. Na efektywność i sprawność działania systemu PRM negatywny wpływ miały nieprawidłowości w realizacji dwóch kluczowych projektów: rozbudowy Systemu Wspomagania Dowodzenia PRM oraz uruchomienia systemu zarządzającego trybami obsługi pacjenta w szpitalnym oddziale ratunkowym – TOPSOR.

Słowa kluczowe: ratownictwo medyczne, Państwowe Ratownictwo Medyczne, PRM, stan nagłego zagrożenia zdrowotnego, Szpitalny Oddział Ratunkowy, SOR, System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego, SWD PRM

ABSTRACT

Operations of the Medical Rescue System – A Development Concept Necessary

The system of the State Medical Rescue (Państwowe Ratownictwo Medyczne)was established in order to provide assistance to every person who experiences a sudden threat to health or life. It should operate properly twenty-four hours a day in the whole country. Significant organisational changes, aimed to improve the system, were introduced in mid-2018. The objective of the NIK audit was to assess whether the new organisational conditions ensured effective medical rescue measures. The audit was conducted at the Ministry of Health, the Polish Medical Air Rescue (Lotnicze Pogotowie Ratunkowe), branches of the National Health Fund (NFZ) and units of the State Medical Rescue system. The audit covered the years 2018–2019.


Key words: medical rescue, State Medical Rescue (PRM), sudden health threat, Hospital Rescue Ward (SOR), System for Supporting State Medical Rescue Management (SWD PRM)

Informacje o artykule

Data utworzenia:
28 października 2021 11:21
Data publikacji:
28 października 2021 11:21
Wprowadził/a:
Data ostatniej zmiany:
03 grudnia 2021 14:18
Ostatnio zmieniał/a:

Przeczytaj treść ponownie