Gospodarowanie nieruchomościami w samorządach

DOI: 10.53122/ISSN.0452-5027/2021.1.41

„Kontrola Państwowa” 5/2021

Pełna treść artykułu (plik PDF)

Adam Borowski, Bogusław Wójcik

Gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi zasób gminny, powiatowy lub wojewódzki to istotny element działalności samorządów (JST), będący również źródłem dochodów. Analiza przeprowadzona w wybranych JST województwa zachodniopomorskiego wykazała, że nieprawidłowości stwierdzone podczas wcześniejszych kontroli NIK nie zostały wyeliminowane. W gminach i powiatach nie przywiązywano należytej wagi do rzetelnego prowadzenia ewidencji nieruchomości oraz sporządzania planów ich wykorzystania. Problemem było przestrzeganie przepisów określających zawartość wykazów nieruchomości przeznaczonych do zbycia lub udostępnienia, nie zawsze dbano też o zachowanie wymogów określających sposób ustalenia ich ceny lub stawki czynszu za najem i dzierżawę. Co więcej, samorządy udostępniające nieruchomości rzadko kontrolowały prawidłowość ich wykorzystywania przez dzierżawcę lub najemcę.

Słowa kluczowe: gospodarowanie, nieruchomości, JST, zbywanie, udostępnianie

ABSTRACT

Management of Real Estate in Self-Governments – Tourist Areas of the Zachodniopomorskie Region

The management of real estate makes one of the most important aspects of the activities of local self-government units. The findings of the audit conducted in 2020 in the area of the Zachodniopomorskie Region showed that the irregularities indicated by NIK in previous audits had not been eliminated. Insufficient attention is paid to real estate recording and making plans for their use. The regulations setting forth the contents of real estate registers – as for their sale or use, as well as the place and timing of their publication – were not complied with. Frequently, the requirements on the manner of setting the price of real estate on sale were not met, as well as those related to setting rent or lease prices. Local self-government units do not always controlled whether the lessees or tenants used the properties in an appropriate manner.

Key words: management, real estate, local self-government units (JST), sale, make available

Informacje o artykule

Data utworzenia:
28 października 2021 11:46
Data publikacji:
28 października 2021 11:46
Wprowadził/a:
Data ostatniej zmiany:
03 grudnia 2021 14:18
Ostatnio zmieniał/a:

Przeczytaj treść ponownie