Opieka nad kobietami po stracie dziecka

DOI: 10.53122/ISSN.0452-5027/2021.1.40

„Kontrola Państwowa” 5/2021

Pełna treść artykułu (plik PDF)

Grzegorz Walendzik, Krzysztof Wilkosz

W Europie wskaźnik martwych urodzeń na 1000 porodów nie przekracza sześciu zgonów. W naszym kraju wynosi nieco ponad trzy martwe urodzenia; podobnie w Belgii, Francji czy na Węgrzech. Lepsza sytuacja jest w Czechach, Niemczech, Szwecji, Norwegii oraz Finlandii. W Polsce w 2019 r. urodziło się 1561 martwych dzieci, przy czym liczba ta w stosunku do 2017 r. zmniejszyła się o 11,2%. Ważne jednak, aby każda kobieta, która tego doświadczyła, została otoczona właściwą opieką, obejmującą także adekwatne do sytuacji wsparcie psychiczne. Ustalenia kontroli NIK wskazują, że zasadniczym problemem w szpitalach jest oferowanie pacjentkom jedynie niezbędnej pomocy medycznej, brakuje natomiast szerszego wsparcia, zagwarantowanego obowiązującymi przepisami prawa, ułatwiającego poradzenie sobie z tym traumatycznym przeżyciem.

Słowa kluczowe: medycyna, świadczenia medyczne, opieka położnicza, poronienia, urodzenie martwego dziecka, pochówek martwo urodzonych dzieci

ABSTRACT

Care of Women Who Lost Babies – Support in Miscarriage and Stillbirth

In the world, according to the UNICEF report, every 16 seconds a stillbirth takes place, and in 2019 in 39 high-revenue countries the number of stillbirths exceeded the number of new-born babies’ deaths, while in 15 countries – the number of stillbirths exceeded the number of infants’ deaths. This may mean that in developed countries regular full-term pregnancies and giving birth to a healthy baby are a bigger problem than infant deaths. It is estimated that in 2019 in Poland over 39,000 women had a miscarriage and over 1,500 women experienced stillbirth. It is important to provide such women with appropriate care. It should not be limited to “eliminating” physical aspects of a miscarriage, stillbirth or delivery of a sick, or incapable of living new-borns. It should also support the psyche of women, so that this traumatic experience to the least extent possible affects their present and future lives. However, the audit conducted by the Supreme Audit Office revealed numerous deficiencies of the health protection system. The basic problem is that the care of such women is reduced to necessary medical assistance, it does not, however, ensure broader support that is guaranteed by the binding legal regulations.

Key words: medicine, medical services, obstetric services, miscarriage, stillbirth, stillbirth funeral

Informacje o artykule

Data utworzenia:
28 października 2021 11:45
Data publikacji:
28 października 2021 11:45
Wprowadził/a:
Data ostatniej zmiany:
03 grudnia 2021 14:18
Ostatnio zmieniał/a:

Przeczytaj treść ponownie