Sprawozdanie z działalności NIK w 2020 roku

„Kontrola Państwowa” 5/2021

Pełna treść artykułu (plik PDF)

Na 37. posiedzeniu Sejmu RP, 17 września 2021 r., prezes NIK Marian Banaś przedstawił „Sprawozdanie z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2020 roku”. W tym okresie Izba zrealizowała 91 kontroli planowych, w tym kontrolę wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej oraz 63 doraźne postępowania kontrolne. NIK przeprowadziła łącznie 2007 badań jednostkowych w 1629 podmiotach i sformułowała 4548 wniosków pokontrolnych, zgłosiła też 122 wnioski de lege ferenda. W ubiegłym roku wpłynęło do Izby 5577 skarg. Po ich analizie aż 209 spraw zbadano lub zaplanowano do wykorzystania w ramach kontroli. Wiele innych wsparło procesy projektowania działań kontrolnych, zaś wszystkie zostały poddane analizie i zasiliły bazę informacyjną Najwyższej Izby Kontroli.

Informacje o artykule

Data utworzenia:
28 października 2021 11:16
Data publikacji:
28 października 2021 11:16
Wprowadził/a:
Data ostatniej zmiany:
03 grudnia 2021 14:17
Ostatnio zmieniał/a:

Przeczytaj treść ponownie