Budżet zadaniowy a NPV tax

DOI: 10.53122/ISSN.0452-5027/2021.1.45

„Kontrola Państwowa” 6/II/2021

Pełna treść artykułu (plik PDF)

Cezary Mech

Najwyższa Izba Kontroli pełni rolę strażnika środków publicznych.Sprawdza, czy rozliczanie publicznych pieniędzy jest zgodne z prawem, gospodarne, celowe i rzetelne. NIK nie tylko wskazuje nieprawidłowości, ale również ewentualne rozwiązania, mające na celu naprawę wadliwych mechanizmów. Określa, w jakich obszarach państwo działa dobrze, a gdzie potrzebne są usprawnienia. Aby te zadania wykonywać rzetelnie, potrzebuje obiektywnych, ciągle udoskonalanych narzędzi. W niniejszym artykule zaprezentowano metodologię optymalizacyjną na podstawie oceny efektów ekonomicznych wydatków publicznych, analogiczną do funkcjonującej z powodzeniem w finansach korporacji.

Słowa kluczowe: NPV, budżet, budżet zadaniowy, wydatki, podatki, finanse publiczne, państwo

ABSTRACT

Performance Budget Versus NPV tax – New Approach to Taxes

The Supreme Audit Office is a guardian of public funds. It examines whether public finance spending is compliant with the law, economical, reliable and in accordance with its objectives. NIK does not only indicate irregularities, but it also formulates potential solutions to remedy faulty mechanisms – it shows in which areas the state’s operations are appropriate, and where improvements are necessary. In order to do it in a reliable manner, NIK needs objective tools that are constantly improved. The article describes the basic concept of the optimal budgeting as compared with the practise to date leading to non-optimal solutions. For the author of the article, an optimal solution consists in such shaping of the budget in which, considering all available options, all budget spending is executed that ensures a growth in the risk-discounted tax base. Such spending should not be limited with the debt volume nor the deficit level. The concept is opposite to the ruling paradigm that assumes reduction of the debt volume as for the capital market up to 60 percent of the GDP, and as for the deficit – to 3 percent of the GDP. In fact, the national and EU limitations are yet stricter, both with regard to the debt volume and the deficit volume, and simultaneously disregarding the increasing responsibilities towards the citizens.

Key words: NPV, budget, performance budgeting, expenditure, taxes, public finance, state

Informacje o artykule

Data utworzenia:
29 listopada 2021 12:48
Data publikacji:
29 listopada 2021 12:48
Wprowadził/a:
Data ostatniej zmiany:
05 stycznia 2022 12:50
Ostatnio zmieniał/a:

Przeczytaj treść ponownie