Ewolucja instytucji budżetu zadaniowego w Wielkiej Brytanii

DOI: 10.53122/ISSN.0452-5027/2021.1.47

„Kontrola Państwowa” 6/II/2021

Pełna treść artykułu (plik PDF)

Patrycja Zawadzka

Budżet zadaniowy w Wielkiej Brytanii, będący elementem nowego zarządzania publicznego, przez ostatnie 25 lat przeszedł kilka istotnych przeobrażeń. Celem opracowania jest analiza zmian, jakie zaszły w trakcie formowania obecnego modelu wydatkowania środków publicznych i sposobu kontroli wykonania budżetu zadaniowego. Zjednoczone Królestwo przyjęło wiele inspirujących rozwiązań, zachęcających do refleksji nad wprowadzeniem podobnych w Polsce.

Słowa kluczowe: budżet zadaniowy, Wielka Brytania, informacja o wynikach, kontrola wydatków publicznych, zarządzanie środkami publicznymi

ABSTRACT

Evolution of Performance Budgeting in the United Kingdom – New Public Management

The history of performance budgeting in the United Kingdom, as an element of public management, dates back to 1998 when the “Expenditure Review” White Paper was elaborated. Within each department established in the state, an obligation was introduced to sign specific contracts for public services. The article also discusses the way for implementing the “value for money” directive and the documents that now provide the framework for effective public funds management. The main criteria that have an impact on the so called public value have been grouped within four pillars that constitute the framework. The areas indicated should be subject to consecutive analyses before budgetary money spending. The article also presents the paper of the Treasury of May 2021 entitled Managing Public Money, which contains, among other, a checklist with questions that should be answered before projects financed with public funds are implemented.

Key words: performance budget, United Kingdom, pronouncement on audit results

Informacje o artykule

Udostępniający:
Najwyższa Izba Kontroli
Data utworzenia:
29 listopada 2021 13:12
Data publikacji:
29 listopada 2021 13:12
Wprowadził/a:
Data ostatniej zmiany:
05 stycznia 2022 13:24
Ostatnio zmieniał/a:

Przeczytaj treść ponownie