Zadaniowe powiązanie budżetu państwa z budżetem ogólnym UE

DOI: 10.53122/ISSN.0452-5027/2021.1.46

„Kontrola Państwowa” 6/II/2021

Pełna treść artykułu (plik PDF)

Artur Nowak-Far

Celem opracowania jest zidentyfikowanie takich ewentualnych powiązań pomiędzy systemem budżetowym Unii Europejskiej a systemem budżetowym Polski, które miałyby wymiar pragmatyczny. Wymiar pragmatyczny jest tu rozumiany jako determinacja (przez ramy funkcjonalne UE) odnosząca się do któregokolwiek etapu budżetowania, a więc taka relacja, w której – choćby pośrednio – elementy logiki „zadaniowej” budżetu Unii (jeżeli taka byłaby stwierdzona) wpływałyby na system planowania budżetowego Polski w ten sposób, że nabrałby on cech „zadaniowości”, postrzeganej jako częściowe albo całkowite oparcie logiki budżetu państwa na regułach właściwych budżetowi zadaniowemu. Zakłada to istotne otwarcie systemowe na unijny system planowania budżetowego, w którym także należałoby stwierdzić elementy logiki zadaniowej.

Słowa kluczowe: budżet państwa, budżet UE, logika zadaniowa, system planowania budżetowego

ABSTRACT

Performance-Relevant Relations Between the State Budget and the European Union’s General Budget – Performance Logic in Planning

The article is intended to identify potential relations between the budget system of the European Union and the budget system of Poland that would have a pragmatic dimension. The budget planning system is here understood as determined basically by the legal regulations, and established in order to support the planning function of all public policies, or the majority of them, by entrusting this managerial function with a financial dimension. The article focuses on the fundamental features of the budget planning system of the state and the European Union. The analysis has been made with two serious reservations. The first one is the difference between the budget planning system of the states and that of the Union – since their very budgets are related to different – as for the nature, scope and portfolio – planned or potentially planned public policies. This is due to the limited competence of the EU and the universal nature of the states. The other reservation is that the two budget systems compared have significant structural differences. The Union’s budget is unified, while the budgets of some EU states, especially that of Poland, are currently far from this standard. Therefore the assessment of anything referring to the relation of one of the budgets with the other must be limited to the elements that the scope of the state budget covers in the given state.

Key words: state budget, EU budget, performance logic, budget planning system

Informacje o artykule

Data utworzenia:
29 listopada 2021 12:58
Data publikacji:
29 listopada 2021 12:58
Wprowadził/a:
Data ostatniej zmiany:
05 stycznia 2022 13:12
Ostatnio zmieniał/a:

Przeczytaj treść ponownie