Podżeganie i pomocnictwo – prawo karne i prawo wykroczeń

DOI: 10.53122/ISSN.0452-5027/2023.1.13

„Kontrola Państwowa” 2/2023

Pełna treść artykułu (plik PDF)

Tomasz Sobecki

Zagadnienie odpowiedzialności za podżeganie i pomocnictwo ma w prawie karnym bogatą literaturę, zarówno w postaci opracowań monograficznych, jak i artykułów czy glos. Odmiennie sytuacja przedstawia się w odniesieniu do prawa wykroczeń. Podstawowe wypowiedzi można znaleźć jedynie w opracowaniach o charakterze podręcznikowym oraz w komentarzach do Kodeksu wykroczeń. Z uwagi na ich ramy i cel zagadnienia te są z reguły ujęte zwięźle i ograniczone do najważniejszych problemów. Brakuje natomiast rozważań o charakterze teoretycznym. Przedmiotem artykułu jest zatem analiza istoty podżegania i pomocnictwa w prawie wykroczeń oraz próba ustalenia modelu odpowiedzialności w odniesieniu do regulacji kodeksowych.

Słowa kluczowe: podżeganie, pomocnictwo, wykroczenie

ABSTRACT

Incitement and Accessory – Criminal Law and Misdemeanour Law

The issue of theoretical basis for criminal liability for aiding in crime has been for many years in the centre of attention of the representatives of the doctrine, arousing disputes and controversies. The issues related to incitement and aiding have been widely discussed in the criminal law literature, unlike the misdemeanour law – where only some basic considerations can be found in manuals or commentaries on the Misdemeanour Code. Due to their framework and objective, these topics are usually discussed briefly and limited to the most significant problems. However, there are no theoretical considerations in this regard. Thus the article provides an analysis of the nature of incitement and aiding in the Misdemeanour Law, and it attempts to provide a model for liability with regard to code-related regulations.

Key words: incitement, aiding, misdemeanour

Informacje o artykule

Data utworzenia:
28 kwietnia 2023 10:20
Data publikacji:
28 kwietnia 2023 10:20
Wprowadził/a:
Data ostatniej zmiany:
31 maja 2023 13:31
Ostatnio zmieniał/a:

Przeczytaj treść ponownie