Sprzedaż komunalnych lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym – systemowe błędy w działaniu gmin

DOI: 10.53122/ISSN.0452-5027/2023.1.17

„Kontrola Państwowa” 3/2023

Pełna treść artykułu (plik PDF)

Michał Trempała

Prywatyzacja lokali z zasobów gmin to jeden ze sposobów zaspokajania potrzeb mieszkaniowych obywateli. Jednak mimo wieloletnich doświadczeń samorządów proces ten wciąż nie przebiega prawidłowo. Najwyższa Izba Kontroli po raz kolejny przyjrzała się praktykom w 20 wybranych miastach. Nieprawidłowości stwierdzono aż w 19 z nich. Miały one charakter powszechny i systemowy, wynikały przede wszystkim z nieodpowiedniej organizacji pracy oraz błędnej interpretacji obowiązujących przepisów. Wyniki kontroli w dużej mierze stanowiły powtórzenie ustaleń z lat poprzednich – sformułowane wówczas wnioski NIK nie zostały wykonane.

Słowa kluczowe: sprzedaż mieszkań z bonifikatą, gminny zasób mieszkaniowy, gospodarowanie nieruchomościami, sprzedaż lokali mieszkalnych

ABSTRACT

Sale of Municipal Flats Without Tenders – Systemic Errors in the Activity of Municipalities

One of constitutional responsibilities of pubic authorities is to follow a policy that meets the accommodation needs of the citizens, and one of its objectives – to support them in efforts to acquire their own flats. This should refer to both the actual and legal aspects of the State’s activity. Therefore the State and self-government authorities are tasked with developing estate resources and legal regulations allowing for purchasing them. Flats from municipal resources may be acquired without tender. The priority is given to current tenants if they have indefinite contracts. In addition they can apply for a price reduction even up to 99 percent of its the value. Such a provision, whose nature is clearly preferential, is undoubtedly contrary to the market economy, however it is socially justified. The audit of sales of municipal flats without tender was important both from the perspective of municipalities’ financial management and the tenants.
Despite various forms of support for housing, their results are incapable of satisfying the needs. On the other hand, despite many years of experience that municipalities have with regard to privatisation of their assets, significant irregularities still occur. These were indicated in previous NIK’s audits conducted in 2010/2011, in 2014 and in 2020. The latest audit was aimed at examining whether municipalities properly sold flats taking advantage of the non-tender procedure and offering price reductions, as well as to check if they effectively demanded returns of reductions if legally required. The audit comprised the following areas: preparations and sales of flats, monitoring of secondary trading, and potential measures related to the recovery of reductions.

Key words: sales of flats with reduction, municipal housing resources, estate management, sales of flats

Informacje o artykule

Data utworzenia:
29 czerwca 2023 13:36
Data publikacji:
29 czerwca 2023 13:36
Wprowadził/a:
Data ostatniej zmiany:
04 sierpnia 2023 11:18
Ostatnio zmieniał/a:

Przeczytaj treść ponownie