Organizacja i przygotowanie do działań ratowniczych na autostradach i drogach ekspresowych

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Opolu

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/16/037/LOP
Data publikacji: 2017-08-30 07:32
Dział tematyczny: sprawy wewnętrzne

Lista podmiotów kontrolowanych:

 • Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

  50-951 Wrocław ul. Pl. Powstańców Warszawy 1

 • FALCK MEDYCYNA Spółka z o.o. Biuro Regionalne w Opolu

  45-446 Opole ul. Gosławicka 2

 • Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu

  45-086 Opole ul. Niedziałkowskiego 6

 • Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Brzegu

  49-300 Brzeg ul. Saperska 16

 • Komenda Powiatowa Policji w Brzegu

  49-300 Brzeg ul. Robotnicza 10

 • Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Opolu

  45-202 Opole ul. Budowlanych 1

 • Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu

  50-520 Wrocław ul. Borowska 138

 • Komenda Wojewódzka Policji w Opolu

  45-077 Opole ul. Korfantego 2

 • Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu

  45-082 Opole ul. Piastowska 14

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

NIK w 2022 roku przekazała właściwym organom (m.in. Prokuraturze, Policji, urzędom skarbowym oraz Państwowej Inspekcji Pracy) 250 zawiadomień o przestępstwach, wykroczeniach i innych czynach.